11-09-2017

In de map ‘Documenten (zorg)’ zijn een aantal nieuwe beleidsdocumenten te vinden. Na de overlegvergadering tussen de GMR en de raad van bestuur, eind vorig schooljaar, zijn er een tweetal stukken vastgesteld; het privacybeleid en de klachtenregeling. Verder is het document ‘Basisondersteuning’ herzien.

‚ÄčAlle Skipov basisscholen zijn overgestapt naar een nieuwe klachtencommissie, de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van Onderwijsgeschillen. Meer informatie is te vinden in de schoolgids en in het document “Klachtenregeling”. Meer informatie over de Klachtencommissie staat op www.onderwijsgeschillen.nl.

Als laatste de medezeggenschapsdocumenten. Ook het Medezeggenschapsstatuut en GMR reglement zijn opnieuw vastgesteld. De MR'en krijgen binnenkort nieuwe concept MR Reglementen toegestuurd. Zodra deze reglementen definitief zijn, worden ze op de website geplaatst. Het Medezeggenschapsstatuut en GMR reglement staat reeds op de pagina van de GMR op www.skipov.nl. Klik hier voor de directe link naar deze documentenbibliotheek.