24-10-2017

Een gewaarschuwd mens telt voor twee! Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim.
Met andere woorden: houdt u uw kind(eren) thuis van school, terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar een proces-verbaal. Meer informatie leest u op de website van het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost en van de rijksoverheid.