12-01-2021

Een kind mag naar de basisschool als hij/zij de leeftijd heeft van 4 jaar. De aanmelding vindt eerder plaats: wordt uw peuter tussen 1-8-2021 en 31-7-2022 vier jaar, meld hem of haar aan bij de basisschool.

Kent u iemand in uw omgeving met een aanstaand basisschoolkind? We stellen het op prijs als u hem/haar attendeert op onze school.

Normaal gesproken wordt in de maand januari of februari een open dag of inloopochtend gehouden, maar door de corona-beperkingen kan dit nu niet doorgaan. Graag verwelkomen wij u voor een persoonlijke rondleiding!