24-04-2020

Afgelopen dinsdag heeft onze regering besloten de huidige maatregelen in de strijd tegen het corona virus te verlengen tot 20 mei. Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren. Ruimte die ook nodig is. Bijvoorbeeld bij ouders die hun werk moeten combineren met de schoolbegeleiding van hun kinderen. Ruimte ook voor kinderen en jongeren die hun school, sport en spel missen. Dat is de verdienste van ons allemaal: omdat we ons aan de maatregelen houden, kunnen we kleine stapjes zetten.

Basisscholen en kinderopvang gaan vanaf 11 mei weer aangepast open. Leerlingen in het reguliere basisonderwijs gaan voor de helft van de tijd naar school. Leerlingen in het speciaal basisonderwijs (SBO De Wissel), de Taalvijver en speciaal onderwijs gaan vanaf 11 mei weer volledig naar school.

Onze opdracht is het onderwijs in de reguliere scholen zodanig vorm te geven dat er op een schooldag niet meer dan de helft van de leerlingen in het gebouw aanwezig is. Daarbij is bepaald dat kinderen niet de 1,5 meter afstand tot elkaar hoeven te bewaren. Personeel in de school houdt wel de 1,5 meter afstand tot elkaar en zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot de kinderen.

Deze week hebben de directies van de Skipov scholen een eerste verkenning gedaan op welke wijze we deze nieuwe fase vanaf 11 mei kunnen inrichten. Afgesproken is dat scholen de periode tot 11 mei gaan benutten om te komen tot een goed plan, afgestemd op de specifieke behoeften en omstandigheden van iedere school. In dit plan zal worden opgenomen hoe we bijvoorbeeld om gaan met hygiëne en veiligheid, lesaanbod en lestijd, de spelregels in en rondom het schoolgebouw en de thuisblijf regels voor kinderen en personeel.

De kinderopvang gaat ook vanaf 11 mei weer open. De regering heeft daarbij bepaald dat voor- en naschoolse opvang alleen beschikbaar is voor kinderen die op die dag fysiek onderwijs op school volgen. De noodopvang voor kinderen in kwetsbare posities en voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen blijft ook bestaan. Wij zijn inmiddels in overleg met de diverse aanbieders van kinderopvang om te komen tot goede afspraken. Wij zullen u hierover tijdig informeren.

Wat mag u van ons de komende tijd verwachten? Schoolteams zijn nu druk bezig met het opstellen van de plannen. Maandag 4 mei gebruiken we om noodzakelijke aanpassingen in het gebouw aan te brengen. Kinderen zijn dan nog vrij. Dinsdag 5 mei is een nationale feestdag waarop iedereen vrij is. De rest van die week (vanaf woensdag 6 mei) verzorgen wij nog “onderwijs op afstand” zoals u dat van ons de afgelopen 5 weken gewend bent. In die week wordt u door uw eigen school geïnformeerd hoe dan het onderwijs vanaf maandag 11 mei er uit gaat zien.

Nu er meer duidelijk is geworden over de verlenging van de maatregelen hebben wij ook het besluit moeten nemen om alle externe schoolactiviteiten voor dit jaar te annuleren. Denk daarbij aan schoolreizen, kampen en excursies. Een erg moeilijk besluit maar gezien de huidige situatie vonden wij het niet verantwoord de beslissing nog verder voor ons uit te schuiven.

Voor alle interne activiteiten zullen scholen zelf hun afwegingen maken, rekening houdend met de mogelijkheden en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

De corona crisis heeft enorm veel impact op ons allemaal. Behalve de geheel nieuwe invulling van het onderwijs hebben we allemaal last van de gedwongen afstand tot elkaar. Leerkrachten missen de kinderen en de kinderen missen de school en hun vriendjes. Ieder van ons heeft bovendien ook te maken met verlies en verdriet in de eigen omgeving. Het vraagt enorm veel veerkracht van ons allemaal.

De gedeeltelijke opening van de scholen op 11 mei zal door iedereen op zijn of haar eigen manier worden ervaren. Sommigen zullen opgelucht zijn, anderen juist teleurgesteld of bezorgd. Wij zullen alle ruimte geven aan die gevoelens en aan de afwegingen die ieder van u daar in wil maken.

Deze twee weken proberen we even afstand te nemen en tot rust te komen. Hoewel de mogelijkheden natuurlijk beperkt zijn hoop ik van harte dat u toch kunt genieten van deze voorjaarsvakantie.

Met vriendelijke groeten,

Berry Tomas,

voorzitter raad van bestuur Skipov en SPV