25-09-2018

Het eerste schooljaar CHV Academy zit erop: dit betekent dat alle kinderen in de groepen 4, 5 en 6 van 32 basisscholen in Meierijstad maar liefst 30 weken kunst/muziekles gehad hebben in afgelopen schooljaar. Ook de 14 basisscholen van Skipov hebben deelgenomen en er wordt teruggekeken op een zeer geslaagd eerste jaar. Van beide kanten zijn de ervaringen erg positief.
Zo positief zelfs dat Skipov heeft besloten uit te gaan breiden naar groep 7. Dit neemt Skipov voor eigen rekening. Skipov maakt zich altijd al sterk voor een doorgaande leerlijn, daarnaast gelooft ze in het concept van de CHV Academy, Circle of Talent. Die luidt als volgt: iedereen kent inmiddels de voordelen van sport. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich via de breedtesport naar de topsport. Van muziek en kunst is bewezen dat het een positieve invloed heeft op de ontwikkeling van een kind: het bevordert samenwerken, integratie en schoolprestaties, daarnaast verbetert het sociaal gedrag en vermindert het concentratieproblemen. Bovendien is muziek en kunst maken leuk en iedereen zou de kans moeten krijgen dat te ervaren. Ook in dit schooljaar maken de leerlingen van de Skipov scholen dit structureel mee, naast alle groepen 4, 5, en 6, zijn de groepen 7 ook van de partij.