10-03-2020

In de provincie Noord-Brabant is opgeroepen door het RIVM en rijksoverheid om extra maatregelen te treffen in verband met het Corona virus. Dit gebeurt omdat de bron van een aantal besmettingen in onze provincie (nog) niet kan worden herleid. Momenteel wordt verzocht om kinderen thuis te houden in geval van genoemde gezondheidsklachten. Zolang dit advies geldt, zullen ook onze leerkrachten met deze verschijnselen niet aanwezig zijn. We kunnen niet voorzien hoeveel leerkrachten afwezig zullen zijn in de komende periode. Ook is niet bekend hoe lang dit advies aangehouden wordt.

Ouders mogen erop vertrouwen dat onze scholen hun uiterste best doen om tijdig te communiceren in geval van uitval. In deze situatie is dat echter erg lastig en kan het gebeuren dat ouders kort van te voren nog te horen krijgt dat de leerkracht vanwege de genoemde verschijnselen niet naar school kan komen. Voor ouders is dit lastig en en wordt gevraagd om begrip. Tot nu toe ervaren we duidelijk meer begrip en dat is erg fijn voor onze basisscholen en haar leerkrachten/medewerkers.

Skipov basisonderwijs volgt de ontwikkelingen op de voet. Ouders worden via de oudercommunicatie-app PARRO snel en accuraat op de hoogte gehouden.