02-06-2017

Aan vijf leerlingen uit groep 7 en 8 van drie verschillende Skipov basisscholen is onlangs om zeer specifiek advies gevraagd. Skipov werkt op haar 14 basisscholen sinds een aantal jaren met Claroread, een sofwareprogramma om kinderen met dyslexie goed te kunnen ondersteunen. Juist deze leerlingen waren één van de eersten die een eigen notebook tot hun beschikking hebben gekregen (inmiddels heeft elke klas een groot aantal chromebooks). In de loop der tijd is de dyslexie-software verouderd en aan vervanging toe. Skipov staat nu voor de concrete keuze van twee vernieuwde versies: Claro Cloud en TextAid van Readspeaker. En wie kan de keuze voor de nieuwe software beter maken dan de gebruiker zelf! Zodoende zijn Lynn, Romée, Floris, Ivo en Isa een paar uurtjes aan het testen geweest. Ze waren gelijkgestemd en unaniem in hun oordeel: “We vonden het leuk om mee de software te mogen testen. TextAid vonden we fijner, vooral omdat deze stem veel echter klonk en je kon de teksten van internet laten voorlezen. Hier hebben we veel tijd aan besteed. Bij deze software kunnen we geen minpunten bedenken. We kunnen de bestanden zelf gemakkelijk selecteren en onze eigen bibliotheek aanmaken met de boeken die we in de les nodig hebben. Bij Claro Cloud, vonden we de stem klinken als een robot, dit is niet fijn om naar te luisteren.” Voor Skipov basisonderwijs is de keuze niet meer moeilijk!