22-09-2017

Op donderdag 5 oktober aanstaande sluiten we ons aan bij de landelijke stakingsdag voor het basisonderwijs. Hiermee geven we gehoor aan de gezamenlijke oproep van werkgevers en werknemers. Dat betekent dat op 5 oktober de Skipov scholen gesloten zullen zijn en de leerlingen vrij hebben.

Waarom doen wij mee? Er loopt al een jarenlange discussie met de overheid over twee essentiële onderwerpen en dat zijn 1) de salarissen en 2) de werkdruk.

1) De salarissen voor leerkrachten in het basisonderwijs verschillen aanzienlijk met die van collega’s in het voortgezet onderwijs. Dat wordt niet alleen onrechtvaardig gevonden (het gevraagde opleidingsniveau is voor beiden nagenoeg gelijk), maar draagt er ook toe bij dat het voor het basisonderwijs steeds moeilijker wordt om nieuwe leerkrachten aan te trekken.

2) De werkdruk wordt als zeer groot ervaren. Steeds méér wordt er gevraagd van de leerkracht, zowel binnen als buiten de klas. Daarnaast worden de klassen groter. De belangrijkste oorzaak hiervan is, dat de kosten voor de scholen harder zijn gestegen dan de vergoedingen van de overheid. De grens is bereikt: er moet meer geld bijkomen om de werkdruk terug te brengen. Geld om bijvoorbeeld onderwijsassistentes aan te kunnen trekken of om een conciërge te kunnen aannemen, een functie die de laatste jaren op veel scholen is weg bezuinigd.

We hopen op uw begrip!
Voor het onderwijsveld is de maat vol. We hebben het idee dat we niet serieus worden genomen en dat heeft er toe geleid dat er besloten is naar het stakingsmiddel te grijpen, hoogst zeldzaam voor het onderwijs. De verantwoordelijkheid die we voelen voor onze leerlingen is zeer groot. Om de toekomst veilig te stellen vinden we dat we nu samen onze stem moeten laten horen op donderdag 5 oktober aanstaande. We hopen van harte dat u begrip heeft voor deze actie en dat we mogen rekenen op uw steun!