15-01-2021

2021 is het jaar waarin de specialistische onderwijsvoorziening in Meierijstad verder vorm wordt geven én SBO De Wissel per 1 augustus 2021 vanuit Skipov zal worden overgedragen aan Hub Noord-Brabant.

De krachtenbundeling tussen SBO en SO leidt tot een voorziening dicht bij huis waar, nog meer dan nu, passend onderwijs en de juiste begeleiding wordt geboden aan leerlingen tot en met 13 jaar.

Lees hier verder