01-06-2020

Aanstaande maandag 8 juni gaan de scholen weer volledig open. Twaalf weken (!) na de scholensluiting keren we eindelijk weer terug naar het voor leerlingen en ouders bekende “normale” lesrooster. Kinderen zijn vanaf aanstaande maandag weer alle dagen welkom op school!

Het was en is voor velen van ons een heftige periode. De corona crisis heeft enorm veel impact. Behalve de vele beperkingen hadden velen van ons te maken met verlies en verdriet in de eigen omgeving. Inmiddels lijken alle maatregelen een langzaam herstel naar alles wat we zo gewoon vinden mogelijk te maken. Ik hoop dat we allemaal het geduld op kunnen brengen de soms ingrijpende beperkingen vol te houden. Alleen samen kunnen we dit virus overwinnen!

Aanstaande maandag 8 juni zetten we dus een belangrijke stap. Kinderen zijn vanaf die dag weer alle dagen welkom volgens het normale lesrooster. Er blijven wel een aantal maatregelen gelden, vastgelegd in een nieuw protocol, opgesteld door werkgevers- en werknemersverenigingen in samenwerking met het ministerie van onderwijs en diverse belangengroepen van ouders.

De belangrijkste regels hierin zijn:

  • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden. Tussen leerkracht en leerling moet zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. Volwassenen houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Ouders/verzorgers komen niet op het schoolplein of in de school.
  • De algemene hygiëne voorschriften van het RIVM worden zoveel mogelijk nageleefd.
  • Externe activiteiten zoals schoolreisjes en kampen zijn dit schooljaar helaas niet meer mogelijk. Voor alle interne activiteiten (zoals bijvoorbeeld afscheidsmusicals) zullen scholen zelf hun afwegingen maken, rekening houdend met de mogelijkheden en de vooraarden waaraan voldaan moet worden.
  • Regels over halen en brengen van leerlingen en de looproutes in en om de school blijven van kracht.
  • Leerlingen en medewerkers met klachten blijven thuis.
  • Vanaf 8 juni geldt weer het normale lesrooster. Waar van toepassing mag ook de tussenschoolse opvang weer worden opgestart.

Scholen zijn momenteel bezig de opstartplannen bij te werken met de nieuwe maatregelen per 8 juni. Zij doen dit in overleg met de teams en de medezeggenschapsraden. Zij zullen de ouders/verzorgers in de loop van deze week hierover nader informeren.

De afgelopen periode hebben zowel kinderen, ouders als medewerkers, ongelooflijk hard gewerkt om samen het onderwijs zo goed mogelijk door te laten gaan. Er is vanuit saamhorigheid met veel passie en energie op een zeer positieve en creatieve wijze gehandeld. Wij willen alle ouders/verzorgers bedanken voor het kritisch meedenken en de vele hartverwarmende reacties. Dit betekende veel voor ons!

De opening van de scholen op 8 juni zal door iedereen op zijn of haar eigen manier worden ervaren. Sommigen zullen blij en opgelucht zijn, anderen juist teleurgesteld of bezorgd. Wij zullen zoveel als mogelijk is rekening houden met deze gevoelens en aan de afwegingen die alle ouders/verzorgers daar in wil maken.

Ook voor ons personeel is het spannend. Nu het weer veel drukker wordt op school en in de groepen zal het naleven van alle regels niet altijd makkelijk zijn. Ook houden we rekening met een hoger verzuim van onze leerkrachten dan gebruikelijk. Natuurlijk zullen we ons uiterste best doen om dit zo goed mogelijk op te vangen maar dit zal mogelijk niet altijd lukken. In het slechtste geval hebben we dan niet voor alle groepen vervanging beschikbaar. We hopen dat ouders/verzorgers daar dan begrip voor zult hebben.

We wensen iedereen een fijne laatste periode op school!