09-05-2019

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is een bijzondere editie van de Donald Duck ontwikkeld. Dit is een speciale uitgave van het blad met een begeleidend interactief lespakket dat tot doel heeft kinderen tussen de 9-12 jaar op de hoogte te brengen van de zich snel ontwikkelende wereld van privacy, data en de normen, waarden, (grond)rechten en regels die daarbij horen. Skipov leerkracht Frank van de Nieuwenhuijzen heeft gebruik gemaakt dit pakket. Staatssecretaris Knops van Binnelandse Zaken en Koninkrijk bezoekt in het kader van dit project op 9 mei a.s. Skipov basisschool ’t Heibosch.

Met Donald Duck duikt in de digitale wereld en het bijbehorende online lesprogramma, worden de leerlingen op een eenvoudige en vrolijke manier meegenomen in de razendsnel ontwikkelende wereld van kunstmatige intelligentie, data, privacy en grondrechten. Met dit lesprogramma creëert de leraar bewustwording bij de leerlingen over onze grondrechten en de bescherming hiervan in combinatie met de verregaande digitale ontwikkelingen. De leraar bouwt samen met de leerlingen aan een kritische houding en stevige basis om hierin zelfredzaam te worden. Het lespakket is gericht op de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool. De Lesdoelen omvatten ondermeer: stimuleren van mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking. Dus wie is schuldig aan het hoog bezoek uit Den Haag? Donald Duck!

Op 9 mei jl. gaf de heer Knops een gastles, klik ier onder voor filmpjes en info:

van Ministerie

https://www.kliknieuws.nl/regio/stadskrantveghel/onderwijs/152295/staatssecretaris-knops-bezoekt-veghelse-basisschool?redir

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2995521/Kwik-Kwek-en-Knops-praten-over-cybercriminaliteit-op-basisschool-Veghel