29-06-2018

Per 20 augustus opent Kinderopvang ’t Kroontje een BSO locatie in het nieuwe, multifunctionele gebouw waar ook Skipov basisschool De Vijfmaster is gevestigd. Alle partijen zijn enorm verheugd over deze samenwerking. Mede met het oog op de groei van de wijk en nieuwbouw van Veghels Buiten biedt dit volop mogelijkheden. Het pand aan de Witte de Withstraat in Veghel -Zuid is in januari 2017 in gebruik genomen. Het gebouw is een fijne omgeving om te vertoeven, heeft een goede akoestiek en een modern leerlingenplein. Ook de parkachtige buitenruimte is ideaal voor sport- en spelactiviteiten. 

't Kroontje start met een aantal vaste dagen waarop buitenschoolse opvang geregeld gedurende het schooljaar. Op maandag, dinsdag en donderdag wordt in de nieuwe locatie naschoolse opvang verzorgd voor kinderen van basisschool De Vijfmaster en basisschool De Ark. Voor ouders die voorheen een ritje naar het sportpark moesten maken is er nu de mogelijkheid om opvang te regelen dichter bij huis. De tarieven van BSO 't Kroontje blijven ongewijzigd. Tijdens de schoolvakanties blijft 't Kroontje opvang aanbieden op het sportpark, daar wordt iedere vakantie een gevarieerd vakantieprogramma georganiseerd wordt.

Op de foto van links naar rechts: Sabine ('t Kroontje), Ellen (basisschool De Vijfmaster) en Wendy ('t Kroontje)