16-03-2020

Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt gehoord heeft het kabinet gistermiddag besloten alle scholen, peuterspeelzalen en kinderopvangcentra per direct te sluiten tot in ieder geval 6 april. Een ongekend heftige maatregel met grote gevolgen voor ons allemaal.  

Wij gaan ons best doen om kinderen ook thuis van onderwijs te voorzien. Dit zal nog enkele dagen gaan duren, maar daar houden wij u uiteraard van op de hoogte.  

Verder is ons gevraagd opvang te regelen voor kinderen waarvan ouders in de zogenaamde vitale beroepen werken. U moet dan denken aan bijvoorbeeld zorg, andere hulpverlening en onderwijs. We hebben u hierover dit weekend (via Parro) ook vragen over gesteld.  
Het regelen van deze opvang is een grote uitdaging voor het onderwijs. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om alleen gebruik van deze opvang te maken als u echt niet gemist kunt worden op uw werk en zelf geen opvang kunt regelen. De opvang op scholen vindt plaats tijdens de reguliere schooltijden (indien van toepassing inclusief overblijven).  

Als uw kind onverhoopt klachten heeft zoals verkoudheid, hoesten of koorts verzoeken wij u dringend uw kind(eren) thuis te houden en de school hierover te informeren.  

Omdat wij nu nog wel kinderen op scholen op gaan vangen verzoeken wij u dringend om kinderen die wel thuis kunnen blijven uit de omgeving van de school en schoolpleinen te houden. Het is voor de kinderen die wel op school moeten blijven niet plezierig om hiermee geconfronteerd te worden.  

Voor de kinderen zal het veel impact hebben. We vinden het daarom van groot belang om regelmatig contact te hebben met de kinderen. Afgesproken is dat leerkrachten in ieder geval 1 keer per week contact hebben met alle ouders/kinderen uit zijn of haar groep.  

Het zijn zware omstandigheden waarin veel van ons allemaal wordt gevraagd. Laten we allemaal goed op elkaar letten en helpen waar mogelijk.