26-10-2018

Voor leerlingen in groep 8 komt het einde van de basisschooltijd snel naderbij. Het Fioretti College en het Zwijssen College houden voorlichtingsavonden in de maand november.

Fioretti College:
Op maandag 19 en donderdag 22 november 2018, het programma:

- Van 18.30 tot 19.15 uur: Voorlichting over praktijkonderwijs (PrO). Dit schooltype is bedoeld voor leerlingen die de lesstof van het vmbo te moeilijk vinden. Op PrO leren leerlingen vooral door te doen.
- Van 19.30 tot 20.30 uur: Voorlichting over vmbo (mavo, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerweg). 
U hoeft uw zoon/dochter die avond niet mee te brengen. Voor de leerlingen van groep 8 worden op 14, 15, 16, 17 en 18 januari Doedagen georganiseerd, waarop ze op een praktische en persoonlijke manier kennis.

Zwijsen College:
Op maandag 26 en donderdag 29 november 2018.


Het programma duurt op beide avonden van 19.00 tot 20.00 uur. U kunt kiezen uit Havo (havo/mavo & havo/vwo) en  Vwo (havo/vwo & vwo+). De kind(eren) uit groep 8 zijn ook van harte uitgenodigd om op deze avond een workshop te volgen.

Om de avonden organisatorisch goed te laten verlopen, wordt u verzocht zich aan te melden via www.voveghel.nl . Doet u dat voor het Fioretti College uiterlijk vrijdag 17 november en voor het Zwijsen College uiterlijk vrijdag 23 november 2018 !