07-07-2020

De vijf scholenkoepels in Meierijstad: Skipov, Skopos, Skoso, SAAM en Hub Noord-Brabant hebben eind juni voor de medefinanciering van de kunstlessen getekend waarmee het initiatief toekomstbestendig wordt gemaakt. De kunstlessen konden destijds in 2017 starten dankzij de financiering van de partners uit het bedrijfsleven en de gemeente. Dit schooljaar kregen maar liefst 143 klassen wekelijks, gedurende 30 weken, een kunstles. Om het initiatief te verduurzamen heeft CHV Academy begin dit jaar een voorstel voor medefinanciering gedaan richting de bovenschoolse besturen van de vijf scholenkoepels in Meierijstad. Het voorstel is positief ontvangen en daarmee gaan de scholenkoepels, naast het bedrijfsleven en de gemeente, zorgdragen voor 1/3 van de benodigde financiering. Het is mooi dat al deze partijen gezamenlijk investeren in de talentontwikkeling door middel van structureel kunstonderwijs.