Bestuur

Door bestuur te onderscheiden van intern toezicht, wordt bereikt dat de raad van bestuur op basis van professionele deskundigheid de opdracht van de organisatie kan realiseren. Door daarnaast de raad van toezicht een eigen onafhankelijke plaats in de bestuurlijke organisatie te geven, wordt bereikt dat de raad van bestuur niet te veel in zichzelf gekeerd raakt en de raad van bestuur in de raad van toezicht een tegenkracht heeft.

Het is de taak en verantwoordelijkheid van de raad van bestuur om normatieve uitspraken te doen zoals: voor wie willen we er zijn, welke kwaliteit willen we bieden, welke schoolprofielen willen we aanbieden - dat soort vragen. De raad van bestuur zorgt ervoor dat de antwoorden op deze vragen leiden tot beleid, en dat dit beleid wordt uitgevoerd.

De raad van bestuur wordt gevormd door de heer Berry Tomas. Het is de taak en verantwoordelijkheid van de raad van toezicht om: toezicht te houden, en wel op de kwaliteit van het bestuur(lijk handelen). Dit toezichthouden gebeurt vanuit een paar perspectieven tegelijk: het perspectief van de organisatie (‘is de organisatie bij deze raad van bestuur in goede handen?’, ‘worden er geen onoverkomelijke risico’s genomen?’) en vanuit het perspectief van de samenleving, rekening houdend met de grondslag en doelstelling van de rechtspersoon. De raad van toezicht is een intern en onafhankelijk orgaan binnen Skipov dat er op toeziet dat het doel van Skipov wordt gerealiseerd door toedoen van de raad van bestuur.

De raad van toezicht wordt gevormd door de heer Maarten van de Louw (voorzitter), de heer Pieter van Dieperbeek, mevrouw Chantal van Bussel, mevrouw Rianne Hermes en mevrouw Suzanne van den Berg.

Directieberaad

De directeuren van de Skipov basisscholen werken veel samen op gebieden waar dat mogelijk is, zonder de eigenheid van de scholen te verliezen.

IB-beraad

Ook de intern begeleiders van de Skipov basisscholen zijn verenigd in het zogenoemde IB-beraad.

Stafkantoor

De raad van bestuur en schooldirecteuren worden ondersteund door stafmedewerkers op diverse gebieden, zoals ICT, personeel en financiën.