De missie van Skipov 
Skipov basisonderwijs wil kinderen een stevige basis bieden op het gebied van lezen, taal en rekenen. Maar minstens zo belangrijk is het om in te zetten op brede competentieontwikkeling. Onze scholen bieden onderwijs dat een krachtig effect heeft op het totale leren van kinderen.

We realiseren ons daarbij dat we kinderen voorbereiden op de maatschappij van de toekomst. Kennis is de motor van onze economie. Kenmerkend voor onze kennissamenleving is dat kennis op elk moment beschikbaar is (kennisexplosie) en in snel tempo veroudert. In de maatschappij van morgen gaat het meer dan ooit om communicatie, creativiteit en innoverend vermogen. Waar onderwijs vroeger vooral kennisoverdracht was, vraagt onderwijs voor morgen veel meer focus op kennisconstructie, innovatie en samenwerking.

De visie van Skipov
Skipov wil met haar onderwijs een krachtig effect hebben op het leren van leerlingen. Dat doen we met bevlogen en vakbekwame leerkrachten, die (samen)werken in een inspirerende leeromgeving en actief zoeken naar feedback van kinderen, ouders en omgeving. Zij maken het leren zichtbaar; voor zichzelf, voor collega’s en het belangrijkste; voor hun leerlingen.
In ons onderwijs focussen we op de totale vorming van het kind. De leerkracht is de spil. Leidinggevenden spannen zich in om de leerkracht in zijn/haar kracht te zetten. Vanuit die gedachte geven we inhoud aan de realisatie van onze doelstellingen, onderverdeeld in de beleidsthema’s: professionele leergemeenschap, lerende cultuur, inspirerend partnerschap, rijke leeromgeving en een zichtbare kwaliteitszorg.

De identiteit van Skipov
Wat Skipov basisonderwijs drijft is de passie voor leren en samenwerking. Onze scholen hebben een eigen gezicht, een eigen karakter, maar staan niet op zichzelf. Ze zijn onderdeel van een groter geheel. Vanuit deze gezamenlijkheid ontwikkelen en delen we kennis, creëren we meerwaarde en maken we elkaar sterk.

De kernwaarden:
Uit de visie zijn de kernwaarden af te leiden die leidend zijn voor de strategie, het verdere beleid en de activiteiten die binnen Skipov basisonderwijs worden ontwikkeld en ondernomen. Het betreft de volgende waarden:

* Lerend: We staan niet wetend, maar vragend in ons werk. We zijn nieuwsgierig naar andere meningen, naar hoe het anders en beter kan. We zoeken actief naar feedback van kinderen, ouders en de omgeving en onderzoeken het effect van ons handelen.

* Betrokken: We werken vanuit innerlijke bevlogenheid. We tonen inzet, toewijding en enthousiasme. We tonen ons betrokken naar leerlingen, ouders, externen en elkaar. We werken optimaal samen en bouwen mee aan een omgeving waarin iedereen gedijt.

* Moedig: We waaien niet met alle onderwijskundige winden mee. We bouwen aan een cultuur waarin fouten welkom zijn en durven nieuwe wegen in te slaan. We communiceren open en transparant, ook over dingen die niet goed gaan.

* Doeltreffend: Complexiteit brengen we terug tot de kern. Procedures en regels zijn tot een minimum teruggebracht. Deze doeltreffendheid vertalen we naar de eigen groepspraktijk. Zo zorgen we voor samenhang in de veelheid aan onderwijsactiviteiten. En dragen we bij aan groei in persoonlijk effectief gedrag van leerlingen.

* Ruimte: We hebben veel ruimte om onze functie op eigen wijze in te vullen. Dit gebeurt binnen een duidelijk kader waarin de doelstellingen helder zijn. We realiseren ons dat deze vrijheid een beroep doet op ons verantwoordelijkheidsgevoel. Wij werken doelgericht en maken weloverwogen keuzes. We ervaren, en nemen ruimte voor het realiseren van persoonlijke doelen.