Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. We willen niet langer denken in beperkingen van kinderen maar in hun mogelijkheden. Met passend onderwijs kunnen zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen. Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken. Dit kan op:

  • de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de klas
  • een andere reguliere school in de regio
  • plaatsing op een school voor Speciaal(Basis) Onderwijs

Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, zijn scholen gaan samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden. Skipov vormt, samen met basisscholen uit de regio Oss, Uden en Veghel samenwerkingsverband 30-06, meer informatie op de site van het samenwerkingsverband: www.samenwerkingsverband3006.nl.

Binnen Skipov wordt de basisondersteuning als volgt vorm gegeven: alle binnen Skipov aanwezige expertise wordt gebundeld in het "Zorgteam". Dit Zorgteam is aangevuld met specifieke (aanvullende) expertise uit het Cluster 3 (leerproblemen), Cluster 4 (gedragsproblemen) en expertise in de verbinding tussen school en omgeving (thuissituatie). Deze volledig ambulante deskundigen kunnen worden ingezet binnen alle Skipov basisscholen.

In het menu-item "Documenten" hierboven, vindt u een aantal beleidsdocumenten, waarin te lezen welk beleid Skipov voert ten aanzien van belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld het Beleidsplan dyslexie.